search

trò chơi cô giáo

Share time:2021-11-25
Data type:tai fa88
Extract password:--
file type:Document
file size:28M
File path:Game-VN/tai fa88 /trò chơi cô giáo .doc
Description tròLý Cáp gật đầu, xoay người lại lối vào nói: côNói! Có hay không? tròTrương Chiêu, Địch Minh, dịch dung các ngươi sở trường nhất, việc này giao cho hai ngươi đi làm. Đến lúc đó hoàng đế tế tổ qua rồi, chúng ta vô luận thành bại đều cũng rút lui khỏi kinh thành, Lý Cáp liền giao cho các ngươi xuống tay. Nhớ kỹ, đừng để lộ bí mật, nếu thất thủ bị bắt, các ngươi nên biết làm thế nào rồi chứ? côTa lớn tuổi như vậy sao hắn thích ta được, đừng nói lung tung. chơiHảo, Lý lão đệ, hảo huynh đệ…